26/11/2011

Panel 1
Dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Deniz Gökengin

Dünyada HIV/AIDS Epidemiyolojisi
Ela Aktürkoğlu

 

Türkiye’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi
Dr. Bahadır Sucaklı

Panel 2

Antiretroviral Tedavi

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Emine Alp

Ne Zaman Başlamalı?
Dr. Rabin Saba

 

Ne Başlamalı?
Dr. Figen Kaptan

 

Tedaviye Uyum ve Takipte Tutma Stratejileri
Dr. Yeşim Taşova

Konferans 1
Direnç Sorunu ve Çözüm Önerileri

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Ayşe Willke Dr. Mike Youle
  Türkiye' deki HIV Genotip Dağılımı ve İlaç Direnci Durum Dr. Murat Sayan
  HIV ile Enfekte Olmuş Hastalarda M41L Direnç Mutasyonunun ‘Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu’ ile Saptanması
Dr. Gülden Çelik

Konferans 2
Metabolik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Ali Mert Dr. Mike Youle

Konferans 3
HIV/AIDS Profilaksi Prensipleri

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Muzaffer Fincancı Dr. Laura Waters
27/11/2011

Oturum

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Volkan Korten Dr. Juergen Rockstroh 
  Dr. Laura Waters
  Dr. Mike Youle 
  Armin Schuster

Vaka Tartışmaları

Modülatör

Konuşmacı-Konular

Dr. Serhat Ünal

 
Tartışmacılar: Dr. Deniz Gökengin Dr. Volkan Korten Dr. Juergen Rockstroh Dr. Laura Waters, Dr. Mike Youle Armin Schuster
Vaka1

Dr. Arzu Yetkin

Vaka2

Dr. Aysel Çelikbaş

Vaka3

Dr. Özlem Altuntaş Aydın  

Vaka4

Dr. Emine Alp

Vaka5

Dr. Şehnaz Alp

Vaka6

Dr. Meltem Zencir

Vaka7

Dr. Nurbanu Sezak

Vaka8

Dr. Mustafa Kemal Çelen