İletişim

Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
İletişim Bilgileri:

Adres: Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampus
İç Hastalıkları Binası Kat:1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara
06100

Tel: 0 312 311 12 71

Faks: 0 312 310 41 79

Web sayfası: www.hatam.hacettepe.edu.tr