İşbirliği Yapılan Projeler

1. Türk Eczacıları Birliği- Avrupa Birliği
Proje I: "Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Sosyal Pazarlama Yaklaşımı ile Eczacılar Tarafından Desteklenmesi"
İşbirliği Yapılan Kuruluş: EGAŞ, TV Yayıncıları Derneği, HATAM, Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi (CSEDM), Eczacılık Akademisi
01.2005 - 01.2007
Yer: Ankara, İzmir

2. Türk Eczacıları Birliği- Avrupa Birliği
Proje II: "Savunuculuk, Eğitim ve Hizmetlere Ulaştırma Yolu ile Anne Sağlığının İyileştirilmesi Projesi"
İşbirliği Yapılan Kuruluş: EGAŞ, TV Yayıncıları Derneği, HATAM, Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi (CSEDM), Eczacılık Akademisi
12.2004 - 12.2006
Yer: Diyarbakır, Batman

3. Türk Eczacıları Birliği- Avrupa Birliği
"Üniversite gençlerinde üreme hakları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalık yaratma projesi"
Gönüllü Eczacılık Öğrencisi Eğitimi" Programı.
03.2006 - 12.2006
Yer: Ankara

4. Hacettepe Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı - Avrupa Birliği
"Öğrencilerin Üniversite Sağlık Merkezleri Aracılığı ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularında Bilgilendirilmesi Projesi"
İşbirliği Yapılan Kuruluş: HATAM, HÜKSAM
2006 - 2007
Yer: Ankara

5. Türkiye Aile Planlaması Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi.
"Mahkumların HIV/AIDS konusunda bilinç düzeylerini artırma ve korunmalarını destekleme Projesi"
04.2006 - 07.2007
Yer: Ankara

6. Zührevi Hastalıklarla Savaş Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi. 06.2006 - 06.2007
"Seks çalışanlarının HIV/AIDS konusunda bilinç düzeylerini artırma ve korunmalarını destekleme projesi"
06.2006 - 06.2007
Yer: Ankara

7. Türkiye Üreme Sağlığı Projesi
Hacettepe Üniversitesi ve ICON işbirliği ile
"Türkiye’de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV sürveyansı projesi" 01.2006 - 10.2007
Yer: Ankara

8. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, HATAM ve G&G Danışmanlık Şirketi işbirliği ile ve T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi.
"HIV/AIDS Konusunda mahkumlara yönelik davranış araştırması projesi"
10.2006 - 08.2007
Yer: Ankara

9. KAOS-GL; T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi.
"Gökkuşağı Projesi"
04.2006 - 07.2007
Yer: Ankara

10. Denge Danışmanlık Şirketi ve HATAM işbirliği ile; T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi.
"Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri Kurulması ve Danışman Eğitimi Projesi"
11.2006 - 07.2007
Yer: Ankara, İatanbul, İzmir, Trabzon, Gaziantep

11. UNDP desteği, HATAM işbirliği ile "Sosyoloji Derneği" tarafından yürütülen Proje,
"Türkiye’de HIV ile yaşayan insanların hassasiyet/savunmasızlık durumunun değerlendirmesi" Projesi.
2007
Yer: Ankara

12. Denge Danışmanlık Şirketi ve HATAM işbirliği ile; T.C. Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi.
"Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri İleri Danışmanlık Eğitimi"
09 - 13. 07. 2007
Yer: Ankara

13. 25 Mart - 25 Eylül 2009
Pembe Hayat LGBTT Derneği ve HATAM işbirliğ; T.C. Sağlık Bakanlığı danışmanlığı ile.
"Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi Projesi"
Proje yeri: Ankara
HIV/AIDS Eğitmeni: Dr. Aygen Tümer
HIV Test Danışmanı: Dr. Aygen Tümer
Test Laboratuvarı: Hacettepe Üniversitesi Erişkin Biyokimya Laboratuvarı
Tanıtım toplantısını düzenleyen: UNAIDS ve HATAM

14. Nisan - Aralık 2009
Pozitif Yaşam Derneği; ve UNAIDS işbirliğ; T.C. Sağlık Bakanlığı danışmanlığı ile.
"HIV ile Yaşayan Bireyler için Destek Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi"
Destekleyenler: HATAM

15. Kasım 2009- Aralık 2010
Dünya Bankası - Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı - Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı - HATAM - T.C. Sağlık Bakanlığı
"Riskli Meslek? Türkiye'de yüksek risk altındaki gezici işçi gruplarında HIV bilgisi, tutumu ve davranışları" Projesi
Yer: İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon