EDİTÖRDEN
HIV/AIDS HASTALARINDA YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: İKİ MERKEZDEN 15 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
AIDS HASTALIĞINDA ECZACININ ROLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS KONUSUNDAKİ BİLGİ-TUTUMLARI ve 1996’DAN BUYANA DEĞİŞİMİ
SORULAR VE CEVAPLARLA HIV/AIDS