EDİTÖRDEN
HIV/AIDS EĞİTİM PROGRAMLARINDA YAPILANDIRMACI ANLAYIŞA GEÇİŞ
HIV/AIDS KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLEN VE BİLGİLENDİRİLMEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNiN, BİLGİ, TUTUM VE RİSK ALGILAMALARI
TÜRK HIV/AIDS DERGİSİNiN EĞİTİME YÖNELİK İŞLEVLERİ 1998-2004 YILLARI ARASINDA ÇIKAN SAYILARA YÖNELİK BİR DURUM SAPTAMA
HIV/AIDS HASTALIĞINDA SON GELİŞMELER